All in!

Tillsammans för alla! Pitch för programmet med namnet, All in. Gör rätt gör gott. Alla är vinnare, ju mer du ger desto mer vinner du.